Natječaji

8.7.2024.

Odluka o ne zasnivanju radnog odnosa za radno mjesto čistač/ice – spremač/ice na neodređeno, nepuno radno vrijeme

2.7.2024.

Odluka o načinu vrednovanja kandidata za radno mjesto čistača/ice-spremača/ice

28.6.2024.

Obavijest o izboru kandidata – učitelj/ica informatike

18.4.2024.

Natječaj za čistača/icu-spremača/icu na neodređeno, nepuno radno vri jeme

17.6.2024.

Odluka o ne zasnivanju radnog odnosa za radno mjesto čistača/ice – spremača/ice na neodređeno, nepuno radno vrijeme

6.6.2024.

Obavijest o postupku vrednovanja kandidata za radno mjesto učitelja/ice informatike na određeno, puno radno vrijeme

Obavijest o postupku vrednovanja kandidata za radno mjesto čistača/ice-spremača/ice na neodređeno, nepuno radno vrijeme

23.5.2024.

Natječaj za učitelja/icu informatike na određeno, puno radno vrijeme

Natječaj za spremača/icu na neodređeno, nepuno radno vrijeme

10.5.2023.

Obavijest o izboru kandidata – učitelj/ica njemačkoga jezika

Obavijest o izboru kandidata – učitelj/ica povijesti

Obavijest o izboru kandidata/ice – tajnik/ica školske ustanove

Obavijest o izboru kandidata/ice – čistač/ica, spremač/ica

23.4.2024.

Obavijest o postpuku vrednovanja kandidata za radno mjesto tajnika/ice na neodređeno, puno radno, vrijeme

Obavijest o postupku vrednovanja kandidata za radno mjesto čistača/ice-spremač/ica na određeno, nepuno radno, vrijeme

9.4.2024.

Obavijest o postupku vrednovanja kandidata za radno mjesto učitelja/ice povijesti na određeno, nepuno radno vrijeme

Obavijest o postupku vrednovanja kandidata za radno mjesto učitelja/ice njemačkog jezika na neodređeno, nepuno radno vrijeme

26.3.2024.

Natječaj za čistača/icu – spremača/icu na određeno, nepuno radno, vrijeme

25.3.2024.

Natječaj za učitelja/icu povijesti na određeno, nepuno radno, vrijeme

Natječaj za učitelja/icu njemačkog jezika na neodređeno, nepuno radno, vrijeme

20.3.2024.

Natječaj za tajnika/cu školske ustanove – na neodređeno, puno radno, vrijeme

15.3.2024.

Obavijest o izboru kandidata – stručni/a suranik/ica psiholog/inja

8.3.2024.

Obavijest o vrednovanju- stručni suradnik/ica psiholog/inja

6.3.2024.

Odluka o poništenju natječaja za tajnika/icu škole

(Potrebe za radnicima – poništen za tajnika/icu)

Odluka o poništenju natječaja za spremača/icu škole 

(Potrebe za radnicima – poništen za spremača/icu)

21.2.2024.

Natječaj za stručni/a suradnik/ca psihologa/inju na određeno, puno radno, vrijeme

9.2.2024.

Natječaj za spremača/icu na određeno, nepuno radno vrijeme

9.2.2024.

Natječaj za tajnika/icu – neodređeno, puno radno vrijeme

 

Obavijest o izboru kandidata – pedagog

Obavijest o vrednovanju – stručni/a suradnik/ca pedagog/inja

Natječaj, stručni/a suradnik/ica pedagog/inja

 

Odluka o nezasnivanju radnog odnosa – učitelj/ica engleskog jezika

Natječaj, učitelj/ica engleskog jezika

 

Obavijest o izboru kandidata – socijalni pedagoginja

Obavijest o vrednovanju –  stručni/a suradnik/ca socijalni/a pedagog/inja

Natječaj, stručni/a suradnik/ica socijalni/a pedagog/inja

 

Odluka o ne zasnivanju radnog odnosa – stručni/a suradnik/ca psiholog/inja

Obavijest o vrednovanju –  stručni/a suradnik/ica psiholog/inja

Natječaj, stručni suradnik/ica psiholog/inja

 

Odluka o ne zasnivanju radnog odnosa – stručni/a suradnik/ica psiholog/inja

Obavijest o vrednovanju kandidata – stručni/a suradnik/ica psiholog/inja

Natječaj – stručni/a suradnik/ica psiholog/inja – određeno, puno radno vrijeme

 

Obavijest o izboru kandidata – učitelj/ica prirode

Obavijest o vrednovanju kandidata, učitelj/ica prirode  

Obavijest o vrednovanju kandidata – učitelj/ica prirode

Natječaj – učitelj/ica prirode na nepuno neodređeno radno vrijeme

 

Obavijest o izboru kandidata – učitelj/ica hrvatskog jezika na nepuno neodređeno radno vrijeme

Obavijest o vrednovanju kandidata – učitelj/ica hrvatskog jezika na nepuno neodređeno radno vrijeme

Natječaj za učitelja/icu hrvatskog jezika – neodređeno nepuno radno vrijeme

 

Obavijest o izboru kandidata – učitelj/ica hrvatskog jezika na puno neodređeno radno vrijeme

Obavijest o vrednovanju kandidata – učitelj/ica hrvatskog jezika (neodređeno puno radno vrijeme)

NATJEČAJ – UČITELJ/ICA HRVATSKOG JEZIKA – 1 izvršitelj/ica na neodređeno puno radno vrijeme, 40 sati tjedno

 

Odluka o poništenju natječaja – stručni suradnik/ica knjižničar/ka

NATJEČAJ – Stručni suradnik/ca knjižničar/ka – 1 izvršitelj/ica, određeno, nepuno radno vrijeme, 20 sati tjedno

 

Odluka o nezasnivanju radnog odnosa – učitelj/ica prirode

OBAVIJEST O POSTUPKU ZAPOŠLJAVANJA I VREDNOVANJA KANDIDATA ZA RADNO MJESTO UČITELJ/ICA PRIRODE – 1 IZVRŠITELJ/ICA, NEODREĐENO, NEPUNO RADNO VRIJEME (14 SATI)