Djelatnici

Ravnatelj

Nenad Oremuš, prof.

tel: 01 4878 981

e-mail: nenad.oremus@gmail.com

Tajništvo

Kristina Sinovčević Rački, mag. admin. publ.

tel: 01 4878 980

e-mail: os.strossmayera@gmail.com

Radno vrijeme: 7:00 – 15:00

Računovodstvo

Ana Bandalo, bac.oec.

tel: 01 4878 982

e-mail: os.strossmayerzg@gmail.com

Radno vrijeme: 7:00 – 15:00

Psihologinja

Jadranka Kevilj, prof. (privremeno odsutna)

Sara Fabijanić, univ. mag. psych. (zamjena)

tel: 01 4878 983

Radno vrijeme:

Smjena A 

Ponedjeljak 9:00 – 15:00

Utorak 7:30 – 13:30

Srijeda 9:00 – 15:00

Četvrtak 7:30 – 13:30

Petak 9:00 – 15:00

Smjena B

Ponedjeljak 7:30 – 13:30

Utorak  9:00 – 15:00

Srijeda 7:30 – 13:30

Četvrtak 9:00 – 15:00

Petak 7:30 – 13:30

Pedagoginja

Ana Račić, mag paed.

Smjena A                                       

Ponedjeljak 7:30 – 13:30

Utorak 9:00 – 15:00

Srijeda 7:30 – 13:30

Četvrtak 9:00 – 15:00

Petak 7:30 – 13:30

Smjena B

Ponedjeljak 9:00 – 15:00

Utorak 7:30 – 13:30

Srijeda 9:00 – 15:00

Četvrtak 7:30 – 13:30

Petak 9:00 – 15:00

Socijalne pedagoginje

Ena Župan Mulc, mag. paed. soc.

tel: 01 4878 984

Radno vrijeme:

Ponedjeljak i utorak 7:30 – 13:30

Srijeda 7:30 – 10:30

Ivana Šarušić, prof. rehabilitator

tel: 01 4878 984

Radno vrijeme:

Srijeda 8:30 – 11:30

Četvrtak i petak: 7:30 – 13:30

Knjižnica

Vanja Lovinčić, mag.bibl.

tel: 01 4878 986

e-mail: knjiznica.jjstrossmayera@gmail.com

Radno vrijeme: 8:00 – 14:00

PREDMETUČITELJ
Razredna nastavaVišnja Radić
Nives Medved
Davorka Mihoković
Anamarija Bušić
Produženi boravakBiljana Basarić Čulk
Suzana Grabovac
Mirjana Benković
Hrvatski jezikNikolina Baletić
Ela Hulenić
Mirela Stojan
Engleski jezikIvana Princip
Laura Domitrović
Njemački jezikTihana Hoster
Emil Fažon
Francuski jezikIva Dubravica
Marina Grahovac
Grčki i latinski jezikVesna Blaznik
MatematikaMaja Kukor
Tamara Sarađen
Marina Šarinić
PrirodaAnamarija Boljkovac
KemijaTanja Petrač
BiologijaTanja Petrač
FizikaJosipa Lukić
Tehnička kulturaJosipa Lukić
Sada Bašagić
Tjelesna i zdravstvena kulturaNeven Gladović
Pavla Klarica
Glazbena kulturaVlasta Dvorak
Likovna kulturaIvona Biočić Mandić
PovijestDorotea Boch
GeografijaAndrea Kelemen
VjeronaukBranka Erak
Anica Lončar
InformatikaViktorija Liščinski Brabec (zamjena: Valentin Perić)
Nikola Hadži - Veljković
Školska kuhinjaMara Renić
Kaja Ćulap
Mirjana Mahovlić
SpremačiceGordana Šinko
Nada Sitar
Zlata Budak
Snježana Kolar
Jelena Jelovčić (zamjena)
DomarŽeljko Hasanović