Učenice likovne grupe i učiteljica likovne kulture bile su na projekciji animiranog filma Izumitelj – The Inventor, inspiriranog životom i djelom Leonarda da Vincija.

Nakon projekcije filma održala se panel rasprava na kojoj su sudjelovali stručnjaci iz područja filmske umjetnosti i povijesti. Panelisti su dijelili svoje perspektive i analize filma, ali i otvorili prostor za pitanja i raspravu s publikom. Učiteljica likovne kulture sudjelovala je aktivno u raspravi s osvrtom na važan doprinos predmeta likovne kulture u odgoju i obrazovanju filmske publike i usmjeravanju u kreativnom procesu stvaranja kad su u pitanju kratki filmovi.

Vijesti iz školeLikovna grupa