Naši klasičari su ilustrirali tri antička mita o ljubavi.  Tri priče u srcima su izložili  na panou učionice 7, a ostale poklonili mlađim učenicima. Pročitajte ih i pogledajte i vi!

Vijesti iz školeKlasični jezici